To Produce valuable patriotic citizens of future India

UG Courses Online Application 2020-2021

இக்கல்லூரியில் அரசு உதவிபெறும் இளங்கலை பாடப்பிரிவுகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் பெறுவதற்கான கடைசி நாள் 31.07.2020 மாலை 5 மணி ஆகும்.இதற்கு பின்னர் பெறப்படும் விண்ணப்பங்களும் தாமதமாக பெறப்பட்ட விண்ணப்பம் என்ற அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு பரிசீலிக்கப்படும்

To Produce valuable patriotic citizens of future India